Vigtig information vedr. generalforsamling 2020

I forbindelse med den kommende generalforsamling 13. august er der på grund af Covid-19 forhold vi alle bliver nødt til at forholde os til.

Der er fortsat afstandskrav med 1 meter fra person til person. Vi ved endnu ikke hvilke lempelser der kommer med fase 4 som er annonceret til den 8. august.

Bestyrelsen har til generalforsamlingen fået stillet 2 lokaler til rådighed i Kokkedal Kirke.

Det ene lokale er begrænset til 20 personer og det andet lokale er begrænset til 13 personer, det vil sige, at vi i alt har plads til 33 deltagere.

Af de årsager bliver bestyrelsen derfor nødt til at bede de enkelte husstande om, at der kun deltager 1 person fra hver husstand.

Ved ankomst til lokalerne vil der være opsat håndsprit som alle opfordres til at benytte.

Af hensyn til den videre planlægning skal bestyrelsen bede om en tilkendegivelse fra den enkelte husstand om, hvorvidt de vil møde til generalforsamlingen. 

Dersom der i stedet afgives en fuldmagt til en nabo, vil vi også gerne have dette oplyst. 

På den måde sikrer vi, at vi overholder de nuværende Covid-19 regler.

Oplysning om deltagelse bedes sendt til kas@boelsvang.dk snarest muligt og senest torsdag d. 6. august.

Tak for jeres hjælp

Høringssvar vedr. Nabogrunden

20/4 har vi sendt følgende til Hørsholm Kommune:

Hermed fremsendes Grundejerforeningen Boelsvangs indsigelse og høringssvar af 19.04.2020.

Det skal bemærkes, at kommunalbestyrelsen ikke kan dispensere efter planlovens §19, da dispensationen i forhold til lokalplan 111 er imod principperne (formålet) i denne lokalplan.

At flytte lokalplangrænsen kræver normalt, at der som minimum udarbejdes et tillæg til lokalplanen med deraf følgende høringer og for vores vedkommende en aftale om køb/salg af den berørte del af vores ejendom.

Beskrivelse (PDF)