PARKERING

Parkering i båsene imellem garagerne.

P1

Af hensyn til bedst mulig udnyttelse af parkeringsarealerne imellem garagerne, indstilles til at de to yderste biler, parkerer så tæt på garagerne som muligt. Bilen der holder længst til venstre kan eventuelt bakke ind, således at førerdøren ikke bliver blokeret af garagen. Endvidere kører de to yderste biler så langt ind i P-båsen som muligt:

P2

Om nødvendigt og afhængigt af bilernes størrelse, må den midterste bil holde forskudt.

BEMÆRK: Parkering på vejen er forbudt.