FORMÅL

Foreningens og dermed bestyrelsens formål er, at varetage medlemmerne i Grundejerforeningen Boelsvang’s fælles interesser i relation til foreningens område og hertil hørende ejendomme. Vi skal udøve alle de nødvendige funktioner der påhviler foreningen, samt repræsentere  medlemmerne i relevante sammenhænge og træffe beslutninger for disse i fælles anliggender.

Bestyrelsen opererer indenfor rammerne af Deklarationen af 24. marts 1976Vedtægterne for Grundejerforeningen Boelsvang, samt ordensreglementet. Bestyrelsen træder sammen ca. otte til ti gange om året. Vi behandler emner i forbindelse med vedligeholdelse eller udvikling af foreningens ejendomme og område. Endvidere håndteres korrespondance med interne og eksterne interessenter.

Vil du gerne i kontakt med bestyrelsen, kan du kontakte os på bestyrelsen@boelsvang.dk eller individuelt ved at klikke på ‘KONTAKT’ under menuen BESTYRELSE.