OM BOELSVANG

Grundejerforeningen Boelsvang er et smørhul i Hørsholm Kommune. Vi er en privat grundejerforening med 34 arkitektonisk unikke atriumhuse, opført af Mustang Huse i årene 1977 til 1981. Vi har grønne rekreative områder, der i de senere år har fået et parklignende præg, et å-løb og en privat vej. I alt 20.308 m2 rendyrket nydelse. Foreningen er i de senere år blevet mere socialt aktiv, så der afholdes arrangementer i forbindelse med fastelavn, påske, sommer og jul. Vi glæder os til at se dig i Boelsvang.

Aktiviteter i Boelsvang

Det sociale islæt iBoelsvang er de senere år blevet styrket væsentligt. Vi afholder fastelavn, for både børnene og de barnligesjæle. Vi har afholdt skattejagt efter æg fra påskeharen. Vi holder med mellemrum sommerfest  og ofte improviseres grillaftener på fællesarealet. Senest har vi lavet græskar skæring forud for Halloween.  Ikke mindst laver vi juledekorationer i starten af december. Endeligt afholdes den populære ’grønne dag’ to gange årligt.