FORSIKRING

Vi anbefaler at man får tilføjet følgende tekst til sin husforsikring:

Uanset forsikringsbetingelserne, så er denne forsikring udvidet til at omfatte den forholdsmæssige andel, 1:34, af “Det på grundejerforeningen Boelsvang’s fællesareal værende interne kloak-, vandaflednings- og fjernvarmeforsyningsnet fra hovedbrønd til de enkelte parceller”. Dækningen sker i.h.t. gældende forsikringsbetingelser.