BESTYRELSE

Bestyrelsen består af fem personer: en formand, en næstformand, en kassere og to bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen ser ud som følger:

Formand Claus Bo Frederiksen, valgt for perioden 2019-2021

Næstformand Torben Fenneberg, valgt for perioden 2020-2022

Kasserer Erik Hellbrandt, valgt for perioden 2020-2022

Bestyrelsesmedlem Oscar Tolstrup valgt for perioden 2020-2022

Bestyrelsesmedlem Jan Andersen, valgt for perioden 2019-2021

Endvidere understøttes bestyrelsen af to bestyrelsessuppleanter, to revisorer og en revisorsuppleant. Bemandingen ud som følger:

Suppleant Peter Schaufuss, valgt for perioden 2020-2022

Suppleant Brian Mønster, valgt for perioden 2020-2022

Revisor Birgitte Schwarb, valgt for perioden 2020-2022

Revisor Charlotte Daugaard, valgt for perioden 2019-2021

Revisorsuppleant Charlotte Torp, valgt for perioden 2020-2022

Ønsker du at stille op til bestyrelsen eller som suppleant, revisor eller revisorsuppleant, kontakt da bestyrelsen forud for en generalforsamling. Alternativt nævn det i starten af generalforsamlingen. Reglerne for opstilling er reguleret i vedtægerne.