MIN EGEN VEDLIGEHOLDELSE

I forbindelse med din tilflytning har du modtaget en oversigt over, hvor din husstand skal holde orden. Herunder tænkes på snerydning, vedligeholdelse af bede, vedligeholdelse af udstyr (herunder maling af garager) og generel renholdelse.

Herunder findes en oversigt over vedligeholdelsespligt over, hvor de enkelte medlemmer har vedligeholdelsespligten. Hvis du er det mindste i tvivl om hvilket område du er ansvarlig for at vedligeholde, så kontakt da venligst kassereren for nærmere information. Vedligeholdes benævnte område ikke efter forskrifterne, foranstalter bestyrelsen (efter rimelig advarsel) vedligeholdelse for forsømmerens regning.