NY I BOELSVANG

Når man er flyttet, er der mange ting at holde styr på. I gundejerforeningen har vi derfor sammensat en lille pakke der sammenfatter alle væsentlige punkter, i forhold til at være medlem af grundejerforeningen  og i øvrigt at bo i Boelsvang.

Når du er faldet på plads, kommer foreningens kasserer forbi og byder velkommen. Han informerer dig om væsentlige punkter omkring hhv. din og foreningens vedligeholdelse, beløb (hvormeget og hvornår) og hvis du har sprøgsmål, så kan disse også stilles her. Med andre ord – vi kommer til dig.