Vigtig information vedr. generalforsamling 2020

I forbindelse med den kommende generalforsamling 13. august er der på grund af Covid-19 forhold vi alle bliver nødt til at forholde os til.

Der er fortsat afstandskrav med 1 meter fra person til person. Vi ved endnu ikke hvilke lempelser der kommer med fase 4 som er annonceret til den 8. august.

Bestyrelsen har til generalforsamlingen fået stillet 2 lokaler til rådighed i Kokkedal Kirke.

Det ene lokale er begrænset til 20 personer og det andet lokale er begrænset til 13 personer, det vil sige, at vi i alt har plads til 33 deltagere.

Af de årsager bliver bestyrelsen derfor nødt til at bede de enkelte husstande om, at der kun deltager 1 person fra hver husstand.

Ved ankomst til lokalerne vil der være opsat håndsprit som alle opfordres til at benytte.

Af hensyn til den videre planlægning skal bestyrelsen bede om en tilkendegivelse fra den enkelte husstand om, hvorvidt de vil møde til generalforsamlingen. 

Dersom der i stedet afgives en fuldmagt til en nabo, vil vi også gerne have dette oplyst. 

På den måde sikrer vi, at vi overholder de nuværende Covid-19 regler.

Oplysning om deltagelse bedes sendt til kas@boelsvang.dk snarest muligt og senest torsdag d. 6. august.

Tak for jeres hjælp

Høringssvar vedr. Nabogrunden

20/4 har vi sendt følgende til Hørsholm Kommune:

Hermed fremsendes Grundejerforeningen Boelsvangs indsigelse og høringssvar af 19.04.2020.

Det skal bemærkes, at kommunalbestyrelsen ikke kan dispensere efter planlovens §19, da dispensationen i forhold til lokalplan 111 er imod principperne (formålet) i denne lokalplan.

At flytte lokalplangrænsen kræver normalt, at der som minimum udarbejdes et tillæg til lokalplanen med deraf følgende høringer og for vores vedkommende en aftale om køb/salg af den berørte del af vores ejendom.

Beskrivelse (PDF)

GENERALFORSAMLINGEN DEN 19. MARTS 2020 ER AFLYST.

På grund Coronavirussen og de seneste udmeldinger fra statsministeren m.fl. har Bestyrelsen besluttet at udsætte generalforsamlingen og dette sker under indtryk af de anbefalinger der er kommet og de restriktioner som mange arbejdsgivere og arbejdspladser m.fl. har vedtaget for at begrænse smittespredningen.

Praktisk betyder det, at der vil blive indkaldt til en ny generalforsamling, med det i vedtægterne givne varsel. Generalforsamlingsmaterialet vil være identisk med det rettidige fremsendte. Frem til, at der forsvarligt kan holdes en generalforsamling, vil foreningens budget for 2020 danne grundlag for bestyrelsens arbejde og dispositioner, ligesom de gældende vedtægter. Endvidere vil den siddende bestyrelse og revisor fortsætte deres arbejde.

Vi er klar over, at der ikke i vedtægterne er en beskrivelse af en sådan situation og de formelle spilleregler omkring afholdes af generalforsamlingen derfor ikke vil blive opfyldt, men vi håber på jeres forståelse og accept af denne disposition.

Er der spørgsmål kan formanden kontaktes på mail eller på telefon 3030 7437.