Høringssvar vedr. Nabogrunden

20/4 har vi sendt følgende til Hørsholm Kommune:

Hermed fremsendes Grundejerforeningen Boelsvangs indsigelse og høringssvar af 19.04.2020.

Det skal bemærkes, at kommunalbestyrelsen ikke kan dispensere efter planlovens §19, da dispensationen i forhold til lokalplan 111 er imod principperne (formålet) i denne lokalplan.

At flytte lokalplangrænsen kræver normalt, at der som minimum udarbejdes et tillæg til lokalplanen med deraf følgende høringer og for vores vedkommende en aftale om køb/salg af den berørte del af vores ejendom.

Beskrivelse (PDF)