Fællesantenneanlæg

Fra 1. januar 2018 kan Grundejerforeningen Boelsvang ikke længere forlange at medlemmerne skal betale for tilslutning til en fælles TV-forsyning. Kravet om deltagelse i fælles TV-forsyning i ordensreglerne skal derfor omformuleres. Nye ordensregler vil blive forelagt generalforsamlingen til godkendelse. Der er fortsat totalforbud mod opsætning af antenner af enhver art.

Grundejerforeningen vil fortsat administrere det fælles TV-anlæg, og har lov til at opkræve et administrationsgebyr herfor. Dette gebyr skal betales af alle matrikler, selvom ikke alle er tilkoblet det fælles anlæg. Kontingent til grundejerforeningen vil derfor i 2018 bestå af et grundbeløb og et administrationsgebyr, som alle matrikler skal betale. Herudover vil der være en betaling for TV-tilslutning, som kun betales af de matrikler der modtager TV signal.

Med baggrund i ovenstående har bestyrelsen besluttet at den enkelte matrikel kan framelde sig modtagelse af Tv-signal pr. 30/6 og pr. 31/12 til udtrædelse 6 måneder senere. Hvis man skriftligt inden 31/12-2017 meddeler kassereren, at matriklen ikke længere ønsker at modtage TV signal, vil det blive slukket 30/6- 2018, og betaling herfor vil ophøre.

Kontingent, administrationsgebyr, og kabel-tv-udgift vil blive fremlagt på generalforsamlingen.

Halloween 31. oktober

TIRSDAG DEN 31. OKTOBER ER DET HALLOWEEN OG IGEN I ÅR ARRANGERER FORENINGEN ”SLIK OG BALLADE” TUR I BOELSVANG.

ALLE ER VELKOMNE – STORE SOM SMÅ. VI MØDES (GERNE UDKLÆDT) PÅ DEN STORE P-PLADS KL 18.30

HVIS MAN VIL HAVE BESØG AF BØRNENE, VIL VI BEDE JER SÆTTE EN SLØJFE PÅ DØREN. DE, SOM IKKE SÆTTER SLØJFE PÅ, FÅR IKKE BESØG.

VI HÅBER PÅ LIGESÅ STORT FREMMØDE SOM SIDSTE ÅR OG SER FREM TIL ET PAR HYGGELIGE TIMER MED VORE NABOER.

HEKSEN & TROLDEN I NR. 8

Reparation af lågen mod Ådalsvej

I dag d. 1/8 bliver lågen mod Ådalsvej repareret så den igen låser.  Koden bliver sendt ud per e-mail til den mailadresse i er registreret med.

 

I morgen begynder opsætningen af hegn i den modsatte ende af stien. Så vi forhåbentlig får stoppet den uønskede trafik igennem vores område.